Van de vliegbasis Leeuwarden ontvingen wij onderstaande Kerstgroet gericht aan het bestuur en de leden van de Aviation Group Leeuwarden