Afgelopen vrijdagavond was er de eerste druk bezochte verenigingsavond met de bijbehorende nieuwjaarsquiz. De drie eerste plaatsen werden bezet door:
- Bernard Dijkstra
- Marinus Tabak
- Martijn Diks

Wij feliciteren de winnaars met het behaalde resultaat.

De volgende avond is op 20 februari met een interessante lezing over de SAR door één van de oud squadronleden. Wederom in de Fontein te Leeuwarden.