Bericht van Defensie:
Maatregelen rondom Frisian Flag 2016
In de periode van maandag 11 april tot en met vrijdag 22 april 2015 vindt de jaarlijkse internationale vliegoefening Frisian Flag weer plaats op vliegbasis Leeuwarden. Gedurende twee weken beoefenen jachtvliegers complexe missies in internationaal verband. De vliegbewegingen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur. Tweemaal per dag vertrekken ongeveer 50 toestellen voor een trainingsmissie. Er wordt ’s avonds en in de weekenden niet gevlogen.
 
Deze week vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats en komen vrachttoestellen en deelnemende vliegtuigen binnen.
De oefening heeft een grote aantrekkingskracht op vliegtuigspotters en dagjesmensen die buiten de basis willen gaan kijken naar de vliegtuigen. In overleg met Gemeentes Menameradiel, Leeuwarderadeel en Provinsje Fryslân zijn maatregelen getroffen om deze toestroom in goede banen te leiden. De maatregelen staan aangegeven op bijgaande plattegrond. Deze maatregelen gaan vanaf aankomende woensdag 6 april in en hierop wordt toegezien door politie en marechaussee.
 
Laatste updates over Frisian Flag via Twitter 322 Vlb.Leeuwarden
 
Aanvulling Van de AGL:
Wij hebben enkele boeren bereid gevonden hun land open te stellen voor het parkeren van auto's. Hiervoor wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd om eventuele schade aan hun land te compenseren.
Dit is een proef voor dit jaar. Houd het netjes en gedraag je als een gast. Neem je afval mee naar huis en raap eventueel afval van anderen op. Het is van belang dat we ook in de toekomst van deze mogelijkheden gebruik moeten kunnen maken!