Het zal jullie niet zijn ontgaan dat in de laatste weken het aantal COVID19-besmettingen weer fors toeneemt. Sinds kort gelden er aangescherpte landelijke en regionale beperkingen om de opmars van het virus te stoppen. Dit heeft ook gevolgen voor de AGL samenkomsten in onze verenigingslocatie De Fontein te Leeuwarden.

Het sociale karakter vormt een belangrijk aspect tijdens de verenigingsdag en -avonden. Omdat zowel de zaalbeheerder als het bestuur van de AGL dienen te voldoen aan de strengere coronawet- en regelgeving, staat dit onder druk. Bovendien bemerken wij bij een deel van onze leden terughoudendheid bij het bezoeken van dit soort evenementen als gevolg van het coronavirus.

In nauw overleg met de beheerder is daarom besloten om de AGL Luchtvaartdag + avond van zaterdag 7 november en de verenigingsavonden op 16 oktober en 11 december 2020 te laten vervallen.

Op dit moment is nog niet in te schatten of samenkomsten in 2021 wel kunnen worden georganiseerd, maar daar zullen wij jullie in de komende tijd nader over informeren.