Enige tijd terug is er wat beroering geweest over het fotograferen bij de baankop 09. De aanleiding hiertoe vormde een aantal foto’s van F-35’s die onlangs op sociale media zijn gepubliceerd en waarop gevoelige zaken te zien bleken te zijn.

Er werd aangegeven dat de toegangswegen tot de crashgates mogelijk tot verboden gebied zouden worden verklaard. Tijdens recent overleg tussen het bestuur van de AGL en vertegenwoordigers van de sectoren Security en Communicatie van de Vliegbasis Leeuwarden is vanuit de Luchtmacht aangegeven dat men met de komst van de F-35 om meerdere redenen de openheid van het terrein van de basis sterk wil verminderen.

Defensie is daarom van plan hun terrein anders in te richten. Door het plaatsen van aarden wallen, bomen, struiken, etc. zal de inkijk van buitenaf fors worden teruggedrongen. De snelheid waarmee dit wordt doorgevoerd zal ook worden bepaald door ons eigen gedrag. Wij roepen daarom iedereen op om geen foto’s te publiceren van F-35’s waarop kleppen en luiken open staan en van gesleepte of stilstaande F-35’s, die van achteren zijn gefotografeerd. Ook moeten we geen foto's willen plaatsen van andere onderwerpen waarvan je zou kunnen vermoeden dat ze gevoelig liggen (bijv. waarop openstaande shelters en/of grondpersoneel herkenbaar in beeld zijn).

Wij zullen daar ook op modereren: dit soort foto’s zullen we zonder verdere mededelingen uit onze Facebook-groep verwijderen.

Met betrekking tot de toegang tot de spottersbult in Marsum verandert er niets. En voor overige ontwikkelingen rond spottersfaciliteiten verwijzen we naar het verenigingsnieuws in de komende Full Stop.

 

Het bestuur