Tijdens de eindoefening van het WIC worden weer veel spotters verwacht. De Provincie en Defensie vragen ons om dit veilig te houden. Hiertoe heeft de provincie tijdens deze periode enkele verkeersmaatregelen ingesteld (zie kaartjes hieronder):

  1. parkeren op de parallelweg enkel aan de oostzijde (rechterkant) in de berm
  2. Spotten enkel vanaf de parallelweg en de berm van het fietspad op de oude spoorbaan
  3. Fietsers worden omgeleid via die oude spoorbaan, waardoor de parallelweg primair door spotters kan worden gebruikt.
  4. De bermen van de provinciale wegen zijn 'off limits'! Automobilisten verwachten geen voetgangers op of naast een 80km-weg. Het is levensgevaarlijk om bij die weg in de berm te gaan staan en op de parallelweg is extra ruimte voor ons gecreƫerd!

Om een en ander te kunnen sturen en te handhaven zijn/worden de nodige borden neergezet en zijn inmiddels ook dranghekken geplaatst. Het is nu aan ons om ons passend te gedragen. Met oog voor de veiligheid, rekening houden met alle belangen en respect voor de autoriteiten worden de komende twee weken weer een succes.


Totaaloverzicht maatregelen en bebording
Verkeersmaatregelen spotters Jelsum 1

 

Parkeerverbord linker zijde parallelweg
Verkeersmaatregelen spotters Jelsum 2

Inrijdverbord parallelweg noord van Titan
Verkeersmaatregelen spotters Jelsum 3