Steen2

Op donderdagavond hebben Rob Adema, Harry Doesburg en Jan Smid een steen geplaatst ter herinnering aan ontvallen Leeuwarder spotters. 
Vrijdag 29 augustus is om 17.00 uur is de steen onthult. De bedoeling van dit gebaar is hun te gedenken die er niet meer zijn.
De aanleiding van dit eerbetoon was het overlijden van Gerrit "Eppo" Hiemstra. Hierna zijn wij aan het denken geslagen van hoe, wat en waar. Al gauw kwam het idee van de steen. Het moest iets worden waarbij wij alle spotters kunnen herdenken die niet meer onder ons zijn. De steen werd gevonden bij de familie van Jack Nieuwland. Deze steen lag bij hem in de tuin. Het was zijn plekje om na te denken. Als hij vliegtuigen hoorde, dan ging hij er op staan om ze net boven de huizen van de achterburen uit te kunnen zien.

Na het overlijden van Eibert Visser werd de drive alleen maar groter om dit project te volbrengen. 
Er werd een plaat gemaakt, door het werkcentrum metaal van de vliegbasis, met daarop een tekst en er werd overleg gepleegd met de grondeigenaar. 

Alles heeft er in geresulteerd dat er nu bij de spottersbult in Marssum een gedenksteen ligt.