Aviation Group Leeuwarden

Welkom op de site van de spotters van Leeuwarden

Algemeen
De Aviation Group Leeuwarden (kortweg AGL) is met meer dan 700 leden één van de grootste spottersverenigingen in Nederland. Hoewel van oorsprong de meeste leden uit de omgeving van vliegbasis Leeuwarden afkomstig zijn, heeft de AGL tegenwoordig tal van leden die elders in het land wonen. De AGL organiseert jaarlijks diverse activiteiten waaraan de leden kunnen deelnemen, waaronder reizen naar binnenlandse en buitenlandse vliegvelden, verenigingsavonden, een jaarlijkse luchtvaartbeurs, etc. Tevens kunnen leden van de AGL deelnemen aan speciale spotters(mid)dagen voor de AGL op de vliegbasis Leeuwarden. Door de AGL wordt het luchtvaartblad 'Full Stop' uitgegeven, dat vier keer per jaar verschijnt.

Lidmaatschap AGL kost 19 Euro per jaar.

Spotters(mid)dagen AGL Vliegbasis Leeuwarden

Voor AGL-leden bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan spotters(mid)dagen welke speciaal voor de AGL door de Sector Communicatie van de Vliegbasis Leeuwarden worden georganiseerd tijdens grotere oefeningen met deelname van bezoekende vliegtuigen.

Verenigingsavonden
In de wintermaanden (september t/m april) wordt er iedere maand een verenigingsavond georganiseerd. Er zijn dia-avonden waarop leden hun dia's en/of digitale foto's van het afgelopen jaar of opnames uit de oude doos kunnen laten zien. Ook worden periodiek thema-avonden georganiseerd of lezingen gehouden, waarop een bepaald onderwerp dieper wordt uitgespit. Al deze avonden worden gehouden in De Fontein, Goudenregenstraat 77 in Leeuwarden.

Luchtvaartbeurs
Ieder jaar wordt door de AGL een luchtvaartbeurs georganiseerd. Op deze beurs kan iedereen kennis maken met de verschillende aspecten die deel uitmaken van de luchtvaarthobby, zoals het verzamelen van foto's en/of dia's, boeken en tijdschriften, bouwmodellen, emblemen, radiocommunicatie, etc. Daarnaast wordt een doorlopende foto/videopresentatie gehouden. Voor het avondprogramma wordt meestal een spreker uit de militaire luchtvaartwereld uitgenodigd, die een toelichting geeft op zijn dagelijkse werk of zijn ervaringen uit het verleden verteld. In tegenstelling tot de verenigingsavonden wordt de Luchtvaartbeurs gehouden in De Schakel, Havingastate 7 in Leeuwarden.

Reizen
Jaarlijks wordt een aantal reizen/excursies georganiseerd naar verscheidene binnen- en buitenlandse vliegvelden. Bijzondere reisdoelen zijn de schietrange op de Vliehors en het militair verkeersleidingcentrum in Nieuw Milligen. Daarnaast worden ook fotodagen op binnen- en buitenlandse vliegvelden in verenigingsverband bezocht. Bij binnenlandse reizen betreft het altijd eendaagse reizen. Bij buitenlandse reizen kan het voorkomen dat er in een hotel wordt overnacht. Het aantal trips is afhankelijk van de mogelijkheden die door de betreffende velden worden geboden, maar de ervaring is, dat er zeker 4 à 5 reizen per jaar worden georganiseerd.